Via S.Gottardo 137, 6648 Minusio

Google Maps data without guarantee.